Etiket: yangın alarm

YANGIN YÖNETMELİĞİ

YANGIN YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi:27/11/2007-No:2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi:9/6/1958-No:7126 14/2/1985-No:3152 13/12/1983-180 sayılı K.H.K Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi:19/12/2007-No : 26735 Yayımlandığı Düsturun Tertibi:5-Cilt :47S : BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, […]

Read more